Loading...

Declaració d’accessibilitat

 

S’ha tractat de complir amb els estàndards que s’utilitzen avui dia en aquest lloc web, HTML 5 i CSS.

S’han aplicat les Pautes d’Accessibilitat al Contingut Web 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines 2.1) per a garantir la màxima accessibilitat.

Alguns dels aspectes que s’han tingut en compte són:

o Utilitzar l’atribut alt en imatges.

o No utilitzar taules per a maquetar les pàgines.

o Realitzar una maquetació mitjançant CSS i amb un disseny líquid perquè s’adapti a qualsevol resolució de pantalla.

o Utilitzar un text significatiu en els enllaços.

o Ordre d’enfocament adequat (focus), i la seva visibilitat.

o Encapçalats i etiquetes que descriuen el seu propòsit.

Totes les pàgines posseeixen un títol (etiqueta <title>) format pel títol del lloc web i el títol de la pàgina per a ajudar a la navegació i al correcte emmagatzematge de qualsevol pàgina en els “favorits” o “marcadors” del navegador. Per exemple, el títol d’aquesta pàgina és Declaració d’Accessibilitat.